• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
 
Profile image example

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานกระทู้ถามของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล