• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด และการแสดงพฤติกรรมของบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
 
Profile image example

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด และการแสดงพฤติกรรมของบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล