• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
 
Profile image example

นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล