• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งอื่น ๆ ระดับชำนาญการ
 
 
 
Profile image example

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งอื่น ๆ ระดับชำนาญการ

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล