• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการพิจารณากำหนดกรอบตัวชี้วัดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
 
Profile image example

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณากำหนดกรอบตัวชี้วัดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล