• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
 
 
 
Profile image example

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล