• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการอำนวยการจัดการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 
Profile image example

นายสันติชัย พัฒนชาติ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการจัดการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล