• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการดำเนินการตามข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 
Profile image example

ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการตามข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล