• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ขอรับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 
Profile image example

รองเลขาธิการวุฒิสภาหรือที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ขอรับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล