• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 
Profile image example

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล