• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด และการแสดงพฤติกรรมในการเป็นพลเมืองที่ดีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
 
Profile image example

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด และการแสดงพฤติกรรมในการเป็นพลเมืองที่ดีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล