• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการพัฒนากลไกสำหรับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา
 
 
 
Profile image example

นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนากลไกสำหรับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล