• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
ภาพแบนเนอร์

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ