คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

- สารบบเรื่องร้องเรียน
- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่ จ.สุโขทัย
- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่ จ.พิจิตร 
- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.พิษณุโลก วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2563

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.นครสวรรค์ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.อุทัยธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2563

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.พิจิตร วันที่ 11 กันยายน 2563

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.กำแพงเพชร วันที่ 12 กันยายน 2563

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563 

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.สุโขทัย วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.พิจิตร วันที่ 18 กันยายน 2564

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.ตาก วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.อุทัยธานี วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2564

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.พิษณุโลก วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.นครสวรรค์ วันที่ 18-19 มีนาคม 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 8 - 9 เมษายน 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 29 เมษายน 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 20 - 21  พฤษภาคม 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.ตาก วันที่ 25 - 26  สิงหาคม 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.อุทัยธานี วันที่ 2 - 3  กันยายน 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.นครสวรรค์ วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565

- สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่
จ.พิษณุโลก วันที่ 19 - 20 มกราคม 256
6Profile image example

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)