• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.45 น. คณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพื่้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและ OTOP นวัตวิถี บ้านเชิงผา ณ สานักปฏิบัติธรรมบ้านเชิงผา หมู่ 11 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

 

 

 
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.45 นาฬิกา ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเชิงผา ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น การสร้าง Sky Walk บริเวณโด่แม่ถัน บ้านเชิงผา โดยมี นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ของประชาชน คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป