• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

 

 
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย คณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย  พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา พบปะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน 120 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นต่างๆ เช่น การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเน่าเสียในลำน้ำแม่มอก เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ ข้อมูล และแนวทางต่างๆ ที่ได้รับคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป