• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

   
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย คณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ และ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายชลิต แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อรับฟังความคิดเห็น อาทิ ประเด็นปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน การยกเลิกเขตปฏิรูป (สปก.) ให้เป็นเอกสารสิทธิ์ นส.3ก หรือโฉนด การขุดแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ การผันแม่น้ำปิงมาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย การสร้างถนนสายบ้านตลิ่งชันไปอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก การขุดแก้มลิงตำบลตลิ่งชันเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างอ่างเก็บน้ำคลองกะพง  เป็นต้น โดยข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆ นั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลที่ได้รับไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป