• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
กำหนดการประชุม
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ วันที่
4/2564 23 มีนาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 2 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
2/2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2564 28 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม  
21/2563 22 ธันวาคม 2563
20/2563 15 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
19/2563 23 พฤศจิกายน 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
18/2563 9 พฤศจิกายน 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
17/2563 29 ตุลาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
16/2563 20 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม