• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ให้สัมภาษณ์ประเด็น : ผลงาน 1 ปี ส.ว. พบประชาชนอีสานล่าง ในรายการ “มองรัฐสภา”