• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ครั้งที่ 7/2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม หมายเลข 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)