คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
สรุปรายงานการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ปี 2562
ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร (5-6 กันยายน 2562)
ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจัหวัดสุรินทร์ (24-25 กันยายน 2562)
ครั้งที่ 3/2562 ณ จังหวัดชัยภูมิ (16-17 ตุลาคม 2562)
ครั้งที่ 4/2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา (24-25 ตุลาคม 2562)
ครั้งที่ 5/2562 ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ (22-23 พฤศจิกายน 2562)
ครั้งที่ 6/2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร (6-7 ธันวาคม 2562)

ปี 2563
ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ (17-18 มกราคม 2563)
ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา (14-15 กุมภาพันธ์ 2563)
ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ (22-23 กุมภาพันธ์ 2563)
ครั้งที่ 4/2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ (14-15 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 5/2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ (20-22 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 6/2563 ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ (26-27 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 7/2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ (19-21 พฤศจิกายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ 2

 

ไม่พบข้อมูล