คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)

ครั้งที่ 1/2562  ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร (5-6 กันยายน 2562)
ครั้งที่ 2/2562  ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ (24-25 กันยายน 2562)
ครั้งที่ 3/2652  ณ จังหวัดชัยภูมิ (16-17 ตุลาคม 2562)
ครั้งที่ 4/2562  ณ จังหวัดนครราชสีมา (24-25 ตุลาคม 2562)

ครั้งที่ 5/2562  ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ (22-23 พฤศจิกายน 2562)
ครั้งที่ 6/2562  ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร (6-7 ธันวาคม 2562)

ครั้งที่ 1/2563  ณ จังหวัดศรีสะเกษ (17-18 มกราคม 2563)
ครั้งที่ 2/2563  ณ จังหวัดนครราชสีมา (14-15 กุมภาพันธ์ 2563)
ครั้งที่ 3/2563  ณ จังหวัดชัยภูมิ (22-23 กุมภาพันธุ์ 2563)

 

ไม่พบข้อมูล