• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
 
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
กรรมการและเลขานุการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562
 
นางสาวภาวนา คำรศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562
 
นางสาววิภาวี ชมะโชติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562