• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
กำหนดการประชุม
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ วันที่
5/2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2563 6 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2563 21 มกราคม 2563
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม  
1/2563 9 มกราคม 2563
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม  
13/2562 17 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม  
12/2562 21 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม  
11/2562 14 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม  
10/2562 1 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม  
9/2562 18 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระ  บันทึกการประชุม