• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
 
 
 

ไม่พบข้อมูล


   รายงานผลการลงพื้นที่
ประจำปี ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดปัตตานี
- ครั้งที่ ๒ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ครั้งที่ ๓ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดกระบี่
- ครั้งที่ ๔ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดนราธิวาส
- ครั้้งที่ ๕ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดชุมพร
- ครั้งที่ ๖ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดสงขลา

- ครั้งที่ ๗ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดระนอง - ครั้งที่ ๙ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง
- ครั้งที่ ๑๐ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ครั้งที่ ๑๑ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดยะลา
- ครั้งที่ ๑๒ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา