• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

กำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดเพชรบุรี 17 กรกฏาคม 2563

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี