• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายเฉลา พวงมาลัย นายไพโรจน์ พ่วงทอง และพลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ เดินทางไปยังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา โดยมี นางสาว กุลสิริณัฐ์ วงศ์สุขจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา

โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นต่าง ๆ กับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในประเด็นด้านการศึกษา การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดราชบุรี

"โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากงบบริจาคสำหรับให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ของสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา คณะกรรมการฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 บาท สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไป