• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

นายวิทยา ผิวผ่อง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุพรรณบุรี เกี่ยวกับภาพรวมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดอ่างทอง