• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ศึกษาดูงานการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วง) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงส่งออกมงคลธรรมนิมิต แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสุนทร สมาธิมงคล ประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มมะม่วงส่งออกตำบลธรรมนิมิต ให้การต้อนรับ

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วง) ในประเด็นเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ และการขอพลังงานทดแทนให้กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้แนะนำให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเกษตรจังหวัด รวมทั้งได้แนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน (solar cell) เพื่อสูบน้ำมาใช้ในการดูแลมะม่วง

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป