• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

นายปัญญา งานเลิศ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง นายปัญญา งานเลิศ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุพรรณบุรี เกี่ยวกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดอ่างทอง