• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบและติดตาม “โครงการสนับสนุนชุมชนจัดการน้ำด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบและติดตาม “โครงการสนับสนุนชุมชนจัดการน้ำด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ ศรีทองกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านเขากำแพง โดยมี นางดวงใจ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากำแพง เป็นผู้รับมอบ 

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมธนาคารน้ำใต้ดินและฝายชะลอน้ำของชุมชนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

“โครงการสนับสนุนชุมชนจัดการน้ำด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนไว้สำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ตลอดจนเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม คณะกรรมการฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 90,000 บาท สำหรับการจัด “โครงการสนับสนุนชุมชนจัดการน้ำด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันของชุมชน ทั้งในส่วนของวัด ประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการ และวุฒิสภา