• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนและสวท.สุพรรณบุรี เกี่ยวกับภาพรวมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่สาม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี