• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

ในการนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการนำเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป