• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ สวท.สุพรรณบุรี เกี่ยวกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz เกี่ยวกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี