• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครปฐม การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป