• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บริเวณสหกรณ์บ้านคลองโยง โดยมี นายบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ โดยมี นายณฐดนย์ เย็นใจมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป