• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

____________สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี______________

1