• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

  • โทร 028319313-4   โทรสาร 028319308
  •   https://bit.ly/2YegOaB  
                           https://www.facebook.com/Thai-Senate-InfoPortal-121687411225609/

     @979cupsy  @979cupsy

    script type='text/javascript' data-cfasync='false'>window.purechatApi = { l: [], t: [], on: function () { this.l.push(arguments); } }; (function () { var done = false; var script = document.createElement('script'); script.async = true; script.type = 'text/javascript'; script.src = 'https://app.purechat.com/VisitorWidget/WidgetScript'; document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(script); script.onreadystatechange = script.onload = function (e) { if (!done && (!this.readyState || this.readyState == 'loaded' || this.readyState == 'complete')) { var w = new PCWidget({c: '46facaac-2608-4f0e-93ba-25caf58b61a6', f: true }); done = true; } }; })();ติดต่อเจ้าหน้าที่ น้องลูกจันทร์ ผ่าน Chat online