• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ: ชีวิต มุมมอง ความคิด ผู้เขียน: กุลธิดา สามะพุทธิ
GDPR ฉบับภาษาไทย General Data Protection Regulation ฉบับภาษาไทย
1