• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 
Profile image example

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
ไม่พบข้อมูล
วารสาร ครั้งที่ 13
วารสาร ครั้งที่ 12
วารสาร ครั้งที่ 11
1
 

แผนการประชุม แนวทางการพิจารณา และตัวอย่างเอกสาร
แผนงาน แนวทาง ตัวอย่างเอกสาร

สอบถามข้อมูล โทร. 02-831-9166-7

การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา