• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

ข่าวสารคณะกรรมการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก รับฟังข้อคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ เทศบาล ตำบล ฯ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร