• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการประเมินบุคคลข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
 
 
 
Profile image example

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการประเมินบุคคลข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล