• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
กำหนดการประชุม
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ วันที่
2/2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2564 3 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
12/2563 25 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
11/2563 25 พฤศจิกายน 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
10/2563 21 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระ  
9/2563 21 กันยายน 2563
ระเบียบวาระ  
8/2563 11 กันยายน 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
7/2563 25 สิงหาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
6/2563 21 กรกฎาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
5/2563 18 มิถุนายน 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ