• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2562 เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภ
การประชุม ครั้งที่ 5-2562 (20 พ.ย. 62)
การประชุม ครั้งที่ 4-2562 (13 พ.ย. 62)
5
ไม่พบข้อมูล
 
    

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา