• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 
การประชุมครั้งที่ 7-2563 (12 ก.พ. 63)
การประชุมครั้งที่ 6-2563 (5 ก.พ. 63)
2
ไม่พบข้อมูล
 
    

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา