คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 
การประชุมครั้งที่ 7-2563 (12 ก.พ. 63)
การประชุมครั้งที่ 6-2563 (5 ก.พ. 63)
2
ไม่พบข้อมูล
    

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ 6 (22 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2565)