• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
 
 
Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 
1
ไม่พบข้อมูล
 
    


ดาวน์โหลด ระเบียบวาระการประชุม
กมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา
ครั้งที่ 15-2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด รายชื่อ กมธ. 26 คณะ
และกมธ.ติดตาม เสนอแนะฯ
(เรียงตามหมายเลขสมาชิก)

ดาวน์โหลด กมธ. 26 คณะ และ
กมธ.ติดตาม เสนอแนะฯ
(เรียงตามคณะ กมธ.)