• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 
1
ไม่พบข้อมูล
 
    

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา