คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 
1
ไม่พบข้อมูล
    

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

22 พฤษภาคม 2562 - 10 มกราคม 2565 (ครั้งที่ 4)