• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 10-2563