• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
 
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
กรรมาธิการวิสามัญ
18 กันยายน 2562 - 13 มกราคม 2564
 
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
กรรมาธิการวิสามัญ
18 กันยายน 2562 - 20 กรกฎาคม 2563
 
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
กรรมาธิการวิสามัญ
18 กันยายน 2562 - 7 มกราคม 2563