• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 
การประชุมครั้งที่ 7-2563 (12 ก.พ. 63)
การประชุมครั้งที่ 6-2563 (5 ก.พ. 63)
การประชุม ครั้งที่ 8-2562 (18 ธ.ค. 62)
การประชุม ครั้งที่ 7-2562 (12 ธ.ค. 62)
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2562 เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภ
การประชุม ครั้งที่ 5-2562 (20 พ.ย. 62)
การประชุม ครั้งที่ 4-2562 (13 พ.ย. 62)
1