• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 9-2563